dienlanhnamviet.vn

Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Thợ Lắp Đặt Điều Hòa Không Khí

nguyễn minh lâm | 01/ 06/ 2020

Tuyển Dụng Thợ Lắp Đặt Điều Hòa Không Khí Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Điện Lạnh Nam Việt cần tuyển 1 số thợ lắp...

Chuyên mục: Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Thợ Sửa Chữa, Bảo Trì và Bảo Dưỡng Điều Hòa tại Hà Nội

nguyễn minh lâm | 01/ 06/ 2020

Tuyển Dụng Thợ Sửa Chữa Bảo Trì và Bảo Dưỡng Điều Hòa tại Hà Nội Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Điện Lạnh Nam Việt...

Chuyên mục: Tuyển Dụng