Dự án tiêu biểu

Chuyên mục: Dự án tiêu biểu

Điện lạnh Nam việt bàn giao Tòa nhà Thiết bị giáo dục tại Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội

Được sự tin tưởng của Quý khách hàng, ngày 7 tháng 1 năm 2021 Điện lạnh Nam việt đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống Điều hòa VRV Daikin tại Tòa nhà Thiết bị giáo dục Nguyễn Phong Sắc Hà Nội

    Cẩn thận từng khâu kỹ thuật!